Tenk som en leder.
Led som en tenker.

Lederskap er å styre og skape!

Denne veien vil flokken gå

Utvikling er bevegelse

Lederskap er å se bevegelse og undre seg: Hva er det jeg ser?

Lederskap er å styre og gi kraft!

Dette skal vi levere!

Målet ser alle

...og alle vil dit!

Når beslutninger er tatt

...er handling og tempo det viktige